Có được xây lán trại trên đất nông nghiệp giao khoán?

Hỏi: Gia đình tôi được Công ty Cà phê Ea Tiêu giao khoán đất. Trong quá trình canh tác tại đây, gia đình tôi có xây dựng một kho để chứa nông cụ, nông sản rộng 4x3m, lợp tôn, tường gạch.

Trong Nghị định 01/NĐ-CP ngày 14/1/1995 có quy định, bên nhận khoán được phép xây dựng lán, trại tạm phục vụ nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, điều này không được quy định trong hợp đồng. Xin hỏi, gia đình tôi có được phép xây dựng như vậy không? Và quy định về diện tích, kiểu cách lán, trại tạm như thế nào?

Hồ Văn Công (Đắk Lắk) 

Trả lời:

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk trả lời về vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 4/1/1995 của Chính phủ về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước : “Bên khoán được làm lán trại để bảo vệ sản xuất, cất giữ dụng cụ, vật tư sản xuất;…”.

Đối chiếu với trường hợp của ông Hồ Văn Công, gia đình ông xây dựng một lán nhỏ 3x4m bằng gạch và lợp mái tôn để cất giữ nông cụ, nông sản phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khuôn viên đất do Công ty Cà phê Ea Tiêu giao khoán là hợp pháp.

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *