Được xây dựng nhà ở trên đất 10% hay không?

Hỏi: Như thế nào gọi là đất 10%? Có được xây dựng nhà ở trên loại đất này hay không? Rất mong được luật sư giải đáp giúp tôi thắc mắc này.

Xin cảm ơn!

dat 10 6456
Đất 10% là tên thường gọi của đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp.

Trả lời:

Đất 10% theo quy định là tên thường gọi của đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và những văn bản hướng dẫn thi hành trước đây, đất 10% có nguồn gốc từ chính sách bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi việc làm khi Nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất ở mà phải tái định cư hoặc bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp hơn 30% diện tích đất nông nghiệp mà không được bồi thường bằng đất thì được giao đất có thu tiền sử dụng đất ở vị trí có thể làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp.

Như vậy, mục đích sử dụng của đất 10% là để làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp. Do đó, nếu đất này được sử dụng chỉ để xây nhà ở thì không phù hợp với quy định của pháp luật. Thông thường, để hướng dẫn chi tiết việc giao, xử lý những vấn đề liên quan tới đất 10%, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ ban hành quyết định cụ thể.

Chẳng hạn tại TP. Hà Nội, cá nhân, hộ gia đình được sử dụng loại đất này ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất hoặc kinh doanh phi nông nghiệp, không phải nộp tiền sử dụng đất khi được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và được bồi thường theo giá đất ở khi Nhà nước thu hồi. 

Tóm lại, nếu có nhu cầu xây nhà ở trên đất 10%, bạn có thể làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất này sang đất ở và xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *