Mẫu bàn làm việc vui nhộn như trong phim hoạt hình

Mẫu bàn này có làm bạn nhớ đến một mẫu phim hoạt hình nào chăng. Với hình dáng và thiết kế đặc biệt, Yeh Seletti đã tạo nên điểm khác biệt cho kiểu bàn ấn vui nhộn này.

a6acb57a91fd59769efdb6828ef3d063 Mẫu bàn làm việc vui nhộn như trong phim hoạt hình

4ce9e53faaa13dd3cc44a65b8a622d3a Mẫu bàn làm việc vui nhộn như trong phim hoạt hình

25a8751356b9ad9110102aea966f6658 Mẫu bàn làm việc vui nhộn như trong phim hoạt hình

77ee5d5f96e2c86b249cdff2dce726b8 Mẫu bàn làm việc vui nhộn như trong phim hoạt hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *