Người dưới 18 tuổi có được đứng tên sổ đỏ?

Hỏi: Tôi có thắc mắc sau rất mong được luật sư giải đáp: Bao nhiêu tuổi thì công dân mới được đứng tên sổ đỏ? Khi được tặng, cho bất động sản thì người dưới 18 tuổi sẽ sử dụng như thế nào?

Xin cảm ơn!

(Hải Anh)

dung ten so do f461
Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, việc đứng tên trên sổ đỏ không hạn chế độ tuổi. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Khoản 1, Điều 97, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.”

Thông tin về chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người sử dụng đất được quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 23/2014 của Bộ TN&MT ban hành ngày 19/5/2014 như sau:

“Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “Giấy khai sinh số….”.

Theo các quy định nêu trên, pháp luật về đất đai hiện hành không có quy định độ tuổi cụ thể được đứng tên sổ đỏ, cũng không phân biệt cá nhân là người chưa thành niên, người thành niên mà chỉ quy định cá nhân nói chung đều được cấp sổ đỏ. Thế nên, về mặt nguyên tắc, việc đứng tên trên sổ đỏ không hạn chế độ tuổi. 

Quy định về người chưa thành niên được nêu rõ tại Điều 21, Bộ Luật Dân sự năm 2015: 

“1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.”

Căn cứ theo quy định này, người dưới 18 tuổi cũng được cho, tặng bất động sản. Tuy nhiên, phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật khi làm thủ tục nhận tặng cho. Đồng thời, người đại diện cũng có tên trong Giấy chứng nhận và ghi rõ là đại diện cho người chưa thành niên. 

Luật sư Phạm Thanh Bình
(Công ty Luật Bảo Ngọc, TP. Hà Nội)

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *