Quy định về thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp xen kẹt thành đất ở?

Hỏi: Tôi có thắc mắc sau mong được giải đáp: Để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp “xen kẹt” giữa khu dân cư trong thành phố lên đất ở, gia đình tôi cần phải làm những thủ tục gì?

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Điểm d, khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở (đất phi nông nghiệp) phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Căn cứ để cho thuê đất, giao đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52 của Luật này. Cụ thể như sau: 

“Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Như vậy, muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, bạn cần căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện/quận nơi có đất đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất. 

chuyen doi dat nong 8f96
Căn cứ để cho thuê đất, giao đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013.

Thủ tục, trình tự cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 69, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

“Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Một bộ hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm các giấy tờ sau:

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT).

Theo Tạp chí Kiểm sát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *