Quy định về tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Hỏi: Để được giảm 50% tiền sử dụng đất, tôi có phải bổ sung tài sản nhà ở khi chuyển mục đích sử dụng đất ao, vườn cùng một thửa đất có nhà ở sang đất ở hay không?

Xin cảm ơn!

Nguyễn Hữu Tài (Quảng Bình)…

tien su dung dat 51b7
Việc thu tiền sử dụng đất được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014. (Ảnh minh họa: Internet)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 103, Luật Đất đai: “6. Phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 của Luật này”.

Việc thu tiền sử dụng đất được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2014. Cụ thể như sau:

“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6, Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 1/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu Tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, cá nhân và hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp: chuyển từ đất có nguồn gốc là đất ao, vườn gắn liền với nhà ở song người sử dụng đất đã tách thửa để chuyển quyền hoặc do đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở; chuyển mục đích từ đất ao, vườn trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở. Tóm lại, đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng không quy định phải có nhà ở.

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *