Thắc mắc về thời hạn sử dụng đất của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Hỏi: Tôi có thắc mắc sau mong được giải đáp: Thời hạn sử dụng đất là bao lâu đối với trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài mua nhà ở của dự án phát triển nhà ở?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi như thế nào? Mục nguồn gốc sử dụng đất trong Giấy chứng nhận ghi ra sao? Liệu có thể ghi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thông thường?

Xin cảm ơn!

Trần Trung Cường (Quảng Ngãi) 

thoi han su dung dat 6c7c
Quy định về thời hạn sử dụng đất đối với doanh nghiệp nước ngoài. (Ảnh: Internet)

Trả lời:

Nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 99 của Luật Đất đai.

Đối với trường hợp mua nhà ở tại dự án kinh doanh nhà ở để bán/để bán kết hợp với cho thuê/để cho thuê mua, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất sẽ được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định tại Khoản 3, Điều 126 của Luật Đất đai.

Về nguồn gốc ghi trên Giấy chứng nhận sẽ thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 8, Điều 6 của Thông tư số 23/2014/TT-Bộ Tài nguyên và Môi trường, ban hành ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *