Tiêu chí xác định đất vườn, ao là đất ở?

Hỏi: Tiêu chí xác định đất vườn, ao là “phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở và thuộc nhóm đất nông nghiệp”. Vậy xin hỏi, nhà ở này là “đang có” tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận hay “đang có” tại thời điểm hiện nay? Có phải bảo đảm những quy định tại Điều 31, Nghị định 43/2014/NĐ-CP hay không?

Xin cảm ơn!

Lê Thị Thanh Hoa (Gia Lai)…

dat ao vuon d146
Đất vườn, ao của cá nhân, hộ gia đình được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 1, Điều 103, Luật Đất đai có quy định: “Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở”.

Mặt khác, Khoản 6, Điều 103, Luật Đất đai nêu rõ: “Phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 của Luật này”.

Khoản 1, Điều 10, Luật Đất đai quy định cụ thể:

“Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh”.

Theo các quy định nêu trên, đất vườn, ao được xác định là đất ở phải có những tiêu chí sau: Phải trong cùng 1 thửa đất đang có nhà ở và thuộc nhóm đất nông nghiệp. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *