UBND xã có được phép giao đất đang có người sử dụng cho người khác?

Việc giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất dựa trên quy định của Luật Đất đai 2013.

Năm 2000, gia đình bà Hồng Minh Nhựt (Cà Mau) có ký xác nhận cho UBND xã mượn đất để xây trường học. Đến nay, UBND xã yêu cầu bà Nhựt ký giấy để đăng ký quyền sử dụng đất cho trường. Bà Nhựt muốn hỏi, pháp luật có quy định gia đình bà bắt buộc phải tách thửa đất đó không? Nếu có thì những thỏa thuận trong giấy xác nhận giữa gia đình bà với UBND xã trước đó còn được công nhận không?

20190423105419732524 7624
Việc giao đất, cho thuê đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điều 53 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Điều 53. Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác

Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng”.

Như vậy, bà Nhựt cần nghiên cứu quy định trên cùng các quy định khác có liên quan của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời liên hệ với UBND huyện nơi có đất để được giải đáp, hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *