Phối gam màu xám – vàng nổi bật cho phòng ngủ

Xám và vàng? Một sự kết hợp nghe có vẻ không liên quan gì với nhau nhưng kết quả lại ngoài dự đoán đấy! Nó mang đến một cảm giác mới lạ nhưng lại khá thuận mắt. Nếu bạn thấy thích thì hãy thử bày trí phòng ngủ với hai màu này xem sao nhé!

fa64a3acddb0147616943fc9f9d06edf Phối gam màu xám – vàng nổi bật cho phòng ngủ

3a87720ee4b5edd68638fa20146b5e69 Phối gam màu xám – vàng nổi bật cho phòng ngủ

3bea6d72ea83048d6642af7e2e4b28fe Phối gam màu xám – vàng nổi bật cho phòng ngủ

88d73b1e32c7bf44da1964af6437be84 Phối gam màu xám – vàng nổi bật cho phòng ngủ

185b9d2fb397e8afbd72ba94d1e851a5 Phối gam màu xám – vàng nổi bật cho phòng ngủ

754a3e509106ea0f5c3a7fa8f43acec5 Phối gam màu xám – vàng nổi bật cho phòng ngủ

974d036dd495d2bd954a04e2ce3ab165 Phối gam màu xám – vàng nổi bật cho phòng ngủ

994ec118c2dfa3569cb96f674357995f Phối gam màu xám – vàng nổi bật cho phòng ngủ

5501542011f6f7ae14bd0e82883c5cb5 Phối gam màu xám – vàng nổi bật cho phòng ngủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *